Història i cronologia de la Facultat

L´actual Facultat de Belles Arts té l´origen més evident en la primera Escola Pública, la qual s´estableix cap a l´últim quart del segle XVIII, dedicada a l´ensenyament del dibuix, amb el nom d´Escola Gratuïta de Disseny. Creada a Barcelona i subvencionada per la Junta Particular de Comerç, va ser el resultat indirecte de l´esforç d´un grup d´artistes que, amb el suport del comte de Ricla i de la mateixa Junta, s´havien proposat crear una reial acadèmia. 


Entre altres raons, el fort impuls que llavors estava assolint la indústria tèxtil al nostre país, especialment en el camp de les indianes, va decidir que es modifiqués la idea inicial per a la instauració d´una escola dedicada al foment de la indústria d´indianes. D´aquesta manera, el 23 de gener del 1775, es crea l´Escola Gratuïta de Disseny.


El nom de l´escola el va proposar qui en seria el primer director, Pere Pasqual Moles i Corones, inspirant-se en les escoles franceses i el Projet pour l´établissement d´écoles gratuites de dessin (1746), d´A. Ferran de Moulhelon. No obstant, l´esperit d´aquesta didàctica ja estava reflectit en autors com Campomanes en les seves obres Discurs sobre el foment de la indústria popular (1774), i Discurs sobre l´educació popular dels artesans (1775). 


Tanmateix, ja existien dos centres on, de manera gratuïta i pública, s´ensenyaven les «tres arts nobles». Aquests centres eren la Reial Acadèmia de San Fernando, el primer de tots, i la Reial Acadèmia de Sant Carles de València. Cal, però, distingir la diferència d´origen i finalitat entre aquests organismes i l´escola de Disseny. Mentre que les reials acadèmies tenien com a bàsic l´estudi del dibuix en l´ensenyament de la pintura, escultura i arquitectura —les anomenades arts nobles— l´Escola de Disseny implicava directament la prioritat bàsica del dibuix en les exigències de la indústria. 


Des de l´origen i gràcies al primer director, Pere Pasqual Moles —format a l´Acadèmia de París gràcies a una pensió de la mateixa Junta de Comerç—, a la nostra Escola s'intenta impartir un ensenyament acadèmic que culminarà en la transformació, el 1800, en Escola de Nobles Arts i, més tard, el 1849, en Acadèmia Provincial de Belles Arts, sense que això sigui causa de desatendre els ensenyaments aplicats als diferents oficis, ja que la tutela de la Junta Particular del Comerç així ho exigia. En aquest sentit, l´Escola Gratuïta de Disseny serà també l´origen de les actuals Escoles d´Arts Aplicades i Oficis Artístics. 


Durant aquest temps, i abans de la separació dels estudis superiors de Belles Arts i les Escoles d´Arts Aplicades, es produiran encara dos canvis en la denominació: Escola Superior d´Art, Indústria i Belles Arts, per Decret del 4 de gener del 1900, i Escola d´Arts i Oficis Artístics i Belles Arts, el 1924. 


Posteriorment, i per Decret del 30 de juny del 1940, l´àrea de Belles Arts se separa dels ensenyaments aplicats, fet que dóna origen a l´Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi que, el 1979, es transforma en l´actual Facultat de Belles Arts. 


No és pas la primera vegada que les Belles Arts s´inclouen dins l'àmbit universitari. L´antecedent més antic el tenim en l´Acadèmia de Santa Bàrbara, precursora de la Reial de Sant Carles. El 1754 era una facultat integrada a la Universitat valenciana. 


Durant l´any 1857, l´Escola de Barcelona, regida llavors per l´Acadèmia, passa a dependre del rector de la Universitat, segons una llei del 17 de juliol. Més tard, el 1875, es proposa el trasllat del material de l´Acadèmia i el seu Museu al nou edifici de la Universitat de Barcelona. 


Així doncs, l´antiga Escola Gratuïta de Disseny s´ha anat transformant d´acord amb les diferents necessitats i exigències del seu entorn, però el fet és que en tot moment ha omplert un espai propi i ha anat desenvolupant els diversos objectius per als quals fou creada. No tan sols ha estat el lloc on s´aprenia un ofici sinó que, en molts moments, va constituir una àgora oberta i un lloc on aprendre a pensar i a actuar com a artistes. 


Hi van desfilar nombrosos alumnes que van esdevenir importants figures. Així podem esmentar, entre d´altres, personalitats com Damià Campeny, Marià Fortuny, Pau Gargallo, Josep Llimona, Joan Miró, Isidre Nonell, Pau Picasso o Modest Urgell.Reglament Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi (1944)


L'11 de desembre de 1944, es va publicar al BOE l'aprovació del projecte de reglament interior de l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona.

En el capítol vuitè d'aquest reglament s'estableix la creació d'un museu o galeria on es reflecteixin les activitats de l'ensenyament a través d'una selecció de treballs dels estudiants.

Podeu consultar el document sencer al següent
enllaç: [+]
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada