dimecres, 19 de juny de 2013

Bases concurs del LOGO dels actes del 35 aniversari de la Facultat de Belles Arts


Durant el curs 2013-2014 farà 35 anys que els ensenyaments superiors de Belles Arts s’incorporen a la Universitat com a Facultat, el 1979 l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi es transformà en l’actual Facultat de Belles Arts.

És per aquest motiu que volem reafirmar-nos com a única Facultat de Belles Arts a Catalunya, així com donar importància i fer èmfasi tant en la història de l’edifici com en la trajectòria de tots aquells artistes/alumnes que van passar per les seves aules en el seu moment i tots els que estan passant i falten per passar.

 Per tant, es realitzaran una sèrie d’activitats per tal de rememorar aquests 35 anys de memòria i història de la nostra Facultat a Zona Universitària i per això es convoca el concurs d’un LOGO dels 35 anys de la Facultat que englobi tots els actes i activitats que realitzarem.

 A continuació detallem les bases per a la seva participació:

 1. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació plena d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon exclusivament al jurat, que podrà modificar-les en benefici dels participants.

PARTICIPANTS:
2. Podran participar tots aquells alumnes matriculats a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

 3. Els treballs podran ser d’autors/es individuals o en equip. Només podrà presentar-se un sol treball per autor. TÈCNICA I FORMAT:

4. La tècnica i l’ús dels colors és lliure

5. El LOGO ha de contenir la llegenda “35 anys / Facultat de Belles Arts “

6. El resultat final s’ha de presentar en un format DIN A4. En un primer DIN A4 s’ha d’incloure el resultat final. En el segon, cal incloure algunes reduccions del LOGO amb diferents tamanys i una versió en blanc i negre.

7. L’arxiu digital es presentarà en el format original (Freehand, Illustrator, Indesign o Photoshop .pds o per capes) i una còpia en format jpg.

 8. Els treballs s’han de presentar en format digital (CD o DVD). Els dos DINA4 també han de lliurar-se en format PDF en el CD o DVD FORMA I DATA DE PRESENTACIÓ

 9. Un sobre amb el lema “35 anys de la Facultat de Belles Arts”

10. Dins del sobre s’ha d’adjuntar:

• La còpia impresa en DIN A4
• CD o DVD (retolat amb el lema i el nom de l’autor/a
• Formulari degudament complimentat amb les dades que trobareu al final de les bases.

11. La data màxima de presentació és l’1 de juliol de 2013 abans de les 13h., i s’ha d’entregar a l’Oficina del Vicedeganat de Cultura de la Facultat de Belles Arts en l’horari indicat. HORARI OFICINA VICEDEGANAT Dilluns a Divendres de 9:30h. a 14h. C/Pau Gargallo 04 , 08028 BARCELONA

SELECCIÓ:

12. El jurat estarà format per una comissió avaluadora de 2 professors del departament de Disseny així com 1 membre de l’Oficina de Patrimoni i 1 del Vicedeganat de Cultura.

 DIFUSIÓ:

 13. EL LOGO guanyador serà la imatge principal de tots els actes que es facin dins del marc dels 35 anys. Apareixerà en tots els canals de difusió (cartells, web, blog, etc.)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada